Tag Archives: phần mềm học từ vựng

Dùng thử bộ từ vựng Ielts – cách học CURIOUS


Bạn Nguyễn Quang Thái sau 10 ngày học - “Thank so much, tớ học theo phần mềm anki mà từ CN tuần trước tới giờ là khoảng 10 ngày, mà giờ học được khoảng 600 từ rồi, rất bổ ích, trước khi học anki tớ k biết gì về tiếng anh hết […]

5,714 total views, 3 views today

Continue reading...

Dùng thử bộ từ vựng thông dụng Toeic – cách học CURIOUS


Bạn Nguyễn Quang Thái sau 10 ngày học - “Thank so much, tớ học theo phần mềm anki mà từ CN tuần trước tới giờ là khoảng 10 ngày, mà giờ học được khoảng 600 từ rồi, rất bổ ích, trước khi học anki tớ k biết gì về tiếng anh hết […]

10,080 total views, 5 views today

Continue reading...

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng Oxford học trong 1 tháng – cách học Curious (dùng thử)


Bạn Nguyễn Quang Thái sau 10 ngày học - “Thank so much, tớ học theo phần mềm anki mà từ CN tuần trước tới giờ là khoảng 10 ngày, mà giờ học được khoảng 600 từ rồi, rất bổ ích, trước khi học anki tớ k biết gì về tiếng anh hết […]

38,483 total views, 6 views today

Continue reading...